Po długim okresie stagnacji rynek PR odzyskuje kondycję, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach poszczególnych agencji działających w tej branży. Agencja magnifiCo S.A., świadcząca usługi z zakresu PR korporacyjnego, produktowego oraz IR, zanotowała imponujący wzrost przychodów netto ze sprzedaży w IV Q 2011, jak również niemal 50 % wzrost zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

magnifiCo S.A. to jedna z niewielu spółek branży PR, notowanych na rynku alternatywnym New Connect, gdzie zadebiutowała w 2010 roku. magnifiCo S.A. obsługuje klientów z segmentu FMCG, teleinformatyki, jak również organizacje rządowe, samorządowe i non profit. Wysoka jakość świadczonych przez Spółkę usług znajduje uznanie jej klientów, co przekłada się na nowe kontakty biznesowe, poszerzenie portfela zamówień i bardzo dobre wyniki finansowe.