magnifiCo S.A. ponownie podjęła współpracę z IOM – Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji – w zakresie realizacji kolejnego etapu kampanii informacyjnej w ramach Programu Pomocy w Dobrowolnym Powrocie i Reintegracji.

Realizowana obecnie kampania stanowi kontynuację ubiegłorocznej - promującej Program Pomocy w Dobrowolnym Powrocie i Reintegracji, skierowany do migrantów przebywających na terenie Polski, którzy w różnych przyczyn nie są w stanie powrócić do ojczystego kraju.

Kampania, która potrwa do końca marca 2013 r., jest realizowana na różnorodnych płaszczyznach komunikacji, w tym: w prasie, telewizji, Internecie i outdoorze w wybranych miastach Polski (GOP/Kraków/Poznań/Warszawa/Wrocław/Trójmiasto/Łódź).