Mimo, iż eksperci zauważają spadek wydatków netto na reklamę w Polsce w 2012 roku na poziomie 4,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego oraz wyraźny trend poszukiwania przez firmy oszczędności w ograniczeniu działań PR, agencja magnifiCo stoi na stanowisku, że dobrze przygotowane i w pełni profesjonalne agencje nadal będą cieszyć się uznaniem klientów. Dlatego też spółka nie ustaje w podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników, przygotowując się do uruchomienia nowego działu Social Media w ramach struktury organizacyjnej firmy. Nowy dział będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, doceniających znaczenie tej właśnie platformy komunikacji marketingowej i reklamowej z odbiorcami.

Ponadto magnifiCo szuka nowych rynków dla swoich działań, nie tylko na terenie Polski, jednocześnie inwestując w infrastrukturę informatyczną, której wysoki poziom i zaawansowanie technologiczne jest niezbędnym elementem realizacji działań w realiach współczesnego rynku reklamy i PR. Spółka zdaje sobie sprawę, że polska gospodarka coraz dotkliwiej zaczyna odczuwać kryzys finansowy, zaś ponad 30 proc. firm właśnie w marketingu i reklamie widzi możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania. 24 proc. firm ogranicza wydatki na PR. Jednakże w ocenie zarządu magnifiCo należy traktować te trudności jako przejściowe, inwestować w rozwój agencji i konsekwentnie poszukiwać klientów i rynków do efektywnych działań.