StarNet Telekom i Grupa Energia podpisały umowę z agencją magnifiCo na prowadzenie działań wizerunkowych z zakresu PR.
W ramach współpracy agencja będzie zajmować się m.in. działaniami z zakresu media relations, prowadzeniem biura prasowego firm, tworzeniem raportów i analiz rynku, przygotowywaniem audytów prasowych czy doradztwem biznesowym. Zadaniem agencji będzie również budowanie wizerunku obu spółek wśród potencjalnych i obecnych partnerów biznesowych.

StarNet Telekom jest dostawcą usług telekomunikacyjnych dla centrów i galerii handlowych oraz parków biznesowych, Grupa Energia zajmuje się zaś dostawą energii dla tego sektora.
Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.  jest producentem kabli światłowodowych i osprzętu telekomunikacyjnego. W ramach współpracy agencja będzie zajmować się m.in. budowaniem świadomości marki Corning Cable Systems jako pracodawcy wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni technicznych, merytorycznym opracowaniem materiałów informujących o firmie, prowadzeniem profili w mediach społecznościowych oraz nawiązywaniem współpracy patronackich. Zadaniem agencji będzie również proponowanie dodatkowych aktywności do już rozbudowanego pakietu działań utrzymujących pozytywny wizerunek firmy wśród obecnych pracowników.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska (IABC Poland) wybrało agencję magnifiCo na prowadzenie działań wizerunkowych z zakresu PR.
W ramach współpracy agencja realizuje obsługę z zakresu szeroko zakrojonego doradztwa z zakresu public relations, obecności marki w mediach, organizacji spotkań dyskusyjnych, prowadzenia biura prasowego oraz wsparcia przy realizacji bieżących projektów organizacji. IABC Poland reprezentuje w Polsce globalną organizację non-profit: International Association of Business Communicators (IABC).