Agencja magnifiCo odpowiadać będzie za działania Public Relations na rzecz PlayStation Vita oraz zorganizowanie premiery wprowadzającej produkt na rynek. Umowa została zawarta na okres od stycznia do marca z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące lub lata. W 2011 roku agencja prowadziła dla Sony Computer Entertainment Polska Sp. z o.o.działania na rzecz gry Move Fitness, które są kontynuowane również w tym roku.

Osobami odpowiedzialnymi za działania po stronie agencji są Irena Musiałkiewicz, Jakub Trzaskowski i Izabela Kozłowska. 

Więcej informacji:
Irena Musiałkiewicz
GSM: 609 77 02 88